Điều khoản về tài khoản người sử dụng

  1. Bạn phải lớn hơn 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của Kinhdonoithat.vn.
  2. Bạn phải cung cấp đầy đủ tên họ, địa chỉ hiện tại, email chính xác và những thông tin liên quan cần thiết để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.
  3. Bạn cần biết rằng kinhdonoithat.vn sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên.
  4. Bạn có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Kinhdonoithat.vn không cam kết chịu bất kì thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.
  5. Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác.
  6. Bất kỳ vi phạm nào về điều khoản sử dụng sẽ bị chấm dứt ngay, bao gồm tất cả các dịch vụ mà bạn đang sử dụng của kinhdonoithat.vn