Kinh Đô Nội Thất chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc Ví điện tử VinID.

Danh sách số tài khoản ngân hàng.

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Mã QR VinID

 

Mã QR Ví VinID